Välkommen

Välkommen till Qi Coaching!

Personlig coachning
Med Qi Coaching kan du hitta spännande mål och ta dig själv bortom din komfortzon för att nå din slutgiltiga potential.

Du kommer att arbeta med dig själv, så att du kan nå djupare i dig själv och dina önskningar. Du kommer att kunna utmana dig själv till att gå längre än vad du trodde var möjligt i ditt liv och din karriär. Qicoachings verktyg kan stödja dig i att ta svåra beslut och genomföra det som behövs, på vägen, för personlig framgång.

Om Qi Coaching
Qi (uttalas ”Key”) är en synonym för chi och är grundläggande för det dagliga kinesiska kulturen. Det kan översättas med livsviktiga energi eller livskraft och tros finnas i allt.

Bokstavligen betyder det luft eller andedräkt.

COACHING FÖR ENSKILDA
Du kanske undrar vad coaching handlar om.

Längtar du efter att göra något annorlunda, men du vet inte vad?

Du kan ha ekonomiska eller personliga åtaganden som verkar hindra dig från att göra vad du längtar efter att göra.

Eller kanske du arbetar så många timmar att det verkar som livet bara försvinner iväg och du med på det. Innan du vet kan, dagar, veckor och månader har gått och de nyårslöften du givit dig själv, har ignorerats igen och du har en önskelista som aldrig verkar bli klar.

Om du vill ta ansvar för ditt liv eller karriär och är villiga att göra verkliga och varaktiga förändringar för att få personlig och yrkesmässig framgång, läs då vidare.

GOALS – MÅL
Qi Coaching hjälper dig att få klarhet i både ditt personliga och yrkesmässiga liv. Du kommer att hitta spännande mål som du har en passion för och bygga en plan som du kommer att uppnå. Du finner stöd genom Qi Coaching för att hålla tempot uppe när det börjar hetta.

Men Qi Coaching är mycket mer än bara resultatdrivande coachning.

Den verkliga kraften i Qi Coaching är att fördjupa din förståelse för dig själv, öka din egen inlärning och göra så att du kan ta kontroll över din karriär och ditt liv. Det handlar om att uppleva varje ögonblick av livet i dess helhet, verkligen leva i nuet och vara ditt absolut bästa, som du vet att du kan, i varje aspekt av ditt liv.

QI COACHING FÖRHÅLLANDET
Qi Coaching är en unik relation mellan dig och din coach. Det är ett jämlikt partnerskap där fokus ligger på vem du är och hur du fungerar. Tillsammans kommer vi att undersöka vad som är viktigt för dig. Vi identifierar de saker som du brinner för, dina talanger, dina kärnvärden. Vissa av dessa kan även bli en glad överraskning.

Du kommer att lära dig vad som driver dig framåt och öka din tydlighet och fokus. Du kommer också att erkänna saker som håller dig tillbaka och bryta dessa cykler som fastnat genom att titta på saker från en mängd nya perspektiv.

Coaching kräver engagemang från dig att göra de nödvändiga förändringarna, men investeringen kommer att vara väl värt det. Genom coaching är möjligheterna för oändliga.

QI COACHING TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Din Coach kommer att agera med ärlighet, integritet i alla lägen och följer etiska regler.